Miks eelistada vandetõlki?

  • Tunnustamine välismaal. Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse ja täpsuse eest. Nn „notariaalse tõlke“ puhul notar ei kontrolli tõlke õigsust, vaid kinnitab üksnes tõlkija allkirja õigsust. Seetõttu tavaliselt keeldutakse Saksamaal ja teistes EL maades mitte-vandetõlgi tõlkeid vastu võtmast.
  • Vastutus. Seadusega on kehtestatud vandetõlgi ametivastutus kahju eest, mille tema on põhjustanud.
  • Kvaliteet. Vandetõlgi oskust ja ametisobivust on riiklikult kontrollitud. Vandetõlgid on sooritanud kolmeastmelise eksami justiitsministeeriumis.
  • Usaldusväärsus. Vandetõlk vastutab seaduse järgi tõlgitavate dokumentide sisu salajashoidmises eest.
  • Kiirus. Vandetõlk teeb tõlke tavaliselt kiiremini, sest dokumente ei ole vaja notari juurde kinnitamiseks viia. Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlked ei vaja enam notariaalset kinnitust.

Comments are closed.