Hinnad ja teenused

Võin pakkuda Teile kirjalikku ja suulist tõlget mitmel keelesuunal, tekstide korrektuuri ja toimetamist. Samuti pakun apostillide taotlemist. Konsulteerin dokumendi tõlkimise ja kasutamisega seotud küsimustes (nt apostillid, dublikaadid, registriväljavõtted jne).

Kirjalik tõlge

Käibemaks ei lisandu, kui ostjaks on eraisik. Võimalikud on soodustused või juurdehindlused. 1 lehekülje* hind sõltub teksti keerukusest, keelepaarist, formaadist, töö kiireloomulisusest, mahust, nõudmistest kvaliteedile (lihtsast trükivigade parandamisest kuni ulatusliku originaali ja tõlke toimetamiseni). Küsige hinnapakkumist!

Keelesuund
Märkus
Eesti−saksa Vandetõlgi tõlge või tavatõlge. Tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu.
Saksa−eesti Võimalik on Eestis aktsepteeritav notariaalne tõlge.
Eesti−vene Vandetõlgi tõlge või tavatõlge. Tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu.
Inglise−vene Võimalik on Eestis aktsepteeritav notariaalne tõlge. Kinnitamata tõlge: tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu.
Vene-inglise Võimalik on Eestis aktsepteeritav notariaalne tõlge. Kinnitamata tõlge: tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu.
Saksa−vene Vandetõlgi tõlge või tavatõlge. Tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu.
Vene−saksa Vandetõlgi tõlge või tavatõlge. Tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu.

* 1 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega tõlgitud tekstis. Lõplik hind arvestatakse tõlgitud teksti tähemärkide põhjal. Jätan endale õiguse nõuda ettemaksu ning mitte tagastada dokumente enne teenuse eest tasumist. Vajadusel lisanduvad postikulud.

Lõpphindade näited (vandetõlgi tehtud tõlge)

 • Kinnitatud eesti-saksa tõlke minimaalne tasu: 35 eurot. Juriidilise isiku puhul lisandub käibemaks 20%.
 • Dokument ühel lehel A5—A4-formaadis (nt sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus, elukoharegistri tõend, firma B-kaart jne): 35 eurot. Juriidilise isiku puhul lisandub käibemaks 20%.
 • Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega: 60 eurot. Juriidilise isiku puhul lisandub käibemaks 20%.
 • Ülikooli diplom koos hinnetelehega: 100—200 eurot. Juriidilise isiku puhul lisandub käibemaks 20%.

Suuline järeltõlge

Suulise tõlke hind 1 tunni eest sõltub töö keerukusest ja intensiivsusest. Küsige hinnapakkumist!

Korrektuur ja toimetamine

Pakun teksti korrektuuri ja toimetamist vene ja saksa keeles. Võimalik on kaasata täiendav korrektor/toimetaja või ekspert. Hind sõltub keelest, lähteteksti kvaliteedist, mahust ning nõudmistest (alates lihtsast trükivigade parandamisest kuni väljaande trükiks ettevalmistamiseni).

Apostilli saamine

Kui vajate apostilli, võtke lihtsalt minuga ühendust. Vt rohkem apostillidest.

Vandetõlgi kinnitatud dokumendi maksumuse kujunemine

Vandetõlgi tasu dokumentide tõlkimise ja apostille’ga kinnitamise eest on kokkuleppeline (vastavalt vandetõlgi seadusele § 14 lg 1).

Soodustused

 • Mahukamate tellimuste puhul.
 • Pensionäridele ja üliõpilastele.
 • Mitme sarnase dokumendi puhul (nt 2 diplomit, 2 koolitunnistust vms).
 • Kahe või enama eksemplari tellimisel iga 2., 3., 4. jne eksemplari puhul rakenduvad ainult vandetõlgi tasud.
 • Püsikliendile.
 • Kui tellimuse maht ületab 100 eurot, on tähtkirjaga saatmine tasuta.
 • Dokumentide tavakirjaga saatmine on alati tasuta.

Juurdehindlus

 • Töö kiirusega üle 5 lk (9000 tähemärki) päevas: +50%.
 • Töö nädalavahetustel ja riigipühadel: +50%—100%.
 • Dokument käsikirjas: +20%.
 • Erinevad juurdehindlused võivad summeeruda.

Postikulud

Tõlgitud dokumendi võib saata postiga Teile sobivamal viisil (ELS kullerpost, tähitud kiri, Cargobus, DHL). Dokumendid saadetakse tavaliselt tähtkirjana või ELS kullerpostiga. Dokumentide kulleri või tähtpostiga saatmisel kehtib ühtne hind 10 eurot, mis sisaldab otsest postikulu ja väikest teenustasu. Tasuta saatmine:

 • kui tellimuse maht ületab 100 eurot (Eesti-siseselt);
 • tavakirjaga.