Miks eelistada vandetõlki?

  • Tunnustamine välismaal. Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse ja täpsuse eest. Nn „notariaalse tõlke“ puhul notar ei kontrolli tõlke õigsust, vaid kinnitab üksnes tõlkija allkirja õigsust. Seetõttu tavaliselt keeldutakse Saksamaal ja teistes EL maades mitte-vandetõlgi tõlkeid vastu võtmast.
  • Vastutus. Seadusega on kehtestatud vandetõlgi ametivastutus kahju eest, mille tema on põhjustanud.
  • Kvaliteet. Vandetõlgi oskust ja ametisobivust on riiklikult kontrollitud. Vandetõlgid on sooritanud kolmeastmelise eksami justiitsministeeriumis.
  • Usaldusväärsus. Vandetõlk vastutab seaduse järgi tõlgitavate dokumentide sisu salajashoidmises eest.
  • Kiirus. Vandetõlk teeb tõlke tavaliselt kiiremini, sest dokumente ei ole vaja notari juurde kinnitamiseks viia. Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlked ei vaja enam notariaalset kinnitust.

Teid tervitab vandetõlk Dmitri Platonov. Ma saan teostada kinnitatud tõlkeid järgmistes keelekombinatsioonides:
– eesti-vene
– eesti-saksa
– saksa-vene
– vene-saksa.
Kusjuures suunal saksa-vene-saksa olen ainuke Eestis tegutsev vandetõlk. Minult saate tellida kinnitatud tõlkeid väljastamisega samal päeval, samuti tavatõlkeid eesti, saksa ja inglise keelest vene keelde. Tavatõlkeid võite ära saata maili kaudu. Kui Teil on vaja tõlkida ja kinnitada dokumenti saksa keelde mingist teisest keelest (nt inglise keelest), et kasutada seda teises riigis, siis tänu laiale kolleegidevõrgule aitan Teil leida vandetõlki Saksamaal, Austrias või Šveitsis, kus reeglina aktsepteeritakse ainult vandetõlgi tehtud tõlget. Tõlgin ametlikke dokumente juba kümme aastat. Selle aja jooksul olen põhjalikult tutvunud bürokraatliku asjaajamise nõuetega maailma riikides, ning juba enne tõlkima asumist konsulteerin Teid, millised probleemid võivad tekkida dokumendiga, säästes sellega nii Teie raha kui ka aega. Dokumentide vastuvõtt tõlkebüroos “Kesklinna Tõlkekeskus” tööpäeviti kellaajal 9−17 (vaata asukohta kaardil). Kokkuleppel ka väljaspool tööaega ning puhkepäevadel. Helistage ette ning me leiame Teile sobiva aja ja koha.